Rabu, 25 Februari 2009

Hikmah & Karomah UMRAH

UMRAH adalah ibadah ritual keagamaan yang GHOIB, yang hanya dapat dilakukan, mulai dari tempat MIQOT yaitu tempat atau batas bagi setiap orang yang akan melakukan Ibadah UMRAH untuk memakai pakaian Ihrom dan mengucap Niat Ihrom Umrah, kemudian menuju dan masuk ke Masjid Harom di Mekkah untuk melakukan Ibadah TAWAF yaitu berjalan mengelilingi KA'BAH sebanyak 7x putaran, yang arah berjalannya, berlawanan dengan arah putaran jarum jam, dimulai dan diakhiri di Rukun HAJAR ASWAD, dilanjutkan dengan berdo'a di MULTAZAM, kemudian Shalat di belakang MAQOM IBRAHIM dan di HIJIR ISMAIL, meminum Air Zam-Zam dan dilanjutkan dengan Ibadah SA'I yaitu berjalan dari Bukit SAFA menuju ke Bukit MARWAH sebanyak 4x dan dari Bukit MARWAH ke Bukit SAFA sebanyak 3x, diakhiri dengan Ibadah TAHALUL yaitu mencukur rambut sekurangnya 3 helai di Bukit MARWAH.

Meskipun Ibadah Umrah ini 70%nya berjalan/bergerak, namun seluruh kegiatannya harus dikemas/disertai dengan KEIMANAN yang YAKIN sebagai PEREKAT dalam memper sembahkan PENGABDIAN Ibadahnya kepada Sang Pencipta Allah Rabbul 'alamin.
Oleh karenanya, bagi setiap muslim yang akan melakukan UMRAH, harus berbekal keimanan dan ketaqwaan yang Mantab dan tulus-ikhlas, agar dapat tercapai Hikmah dan Karomah nya ber-Umrah demi untuk menggapai dan meraih sebanyak mungkin Barokah, Karunia, Taufiq Hidayah dan Rahmat Allah, yang melimpah-ruah di dalam Masjid Harom dihadapan Ka'bah Baitullaahil Harom.

Pembekalan keimanan agar yakin seyakin-yakinnya akan KEGHOIBAN Allah yang tidak terhingga dan tidak dapat dicerna dengan akal fikiran sehat yang bagaimanapun juga, haruslah benar-benar terpatri pada Hati Nurani - Fikiran - Keimanan dan Ketaqwaan yang istiqomah, yang tidak boleh mengedepankan akal fikiran ketimbang KEIMANAN terhadap KUASANYA ALLAH yang GHOIB namun ABSOLUT ( KUN FAYA KUN ).
Sehingga semua KEGHOIBAN & KEISTIMEWAAN Ka'bah dan Masjid Harom mapun Masjid Nabawi yang terletak di atas tanah yang di HARAM kan Allah, dapat diterima oleh orang yang Umrah dengan hati dan fikiran yang lapang dan tulus ikhlas dan tidak ada lagi keraguan atasnya.
Justru keghoiban dan keistimewaan kemahaan Allah inilah yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh setiap orang yang berkunjung ke Masjid Harom dan Masjid Nabawi.

Keghoiban dan Kemahaan tersebut, antara lain sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW., seperti :

Mengenai Ka'bah Baitullahil Harom dan Masjid Harom
:
 1. " Rumah ini ( Baitullah / Ka'bah ) adalah pusat agama islam ( pusatnya keghoiban Allah ), barangsiapa yang berziarah ke Baitullah, baik untuk berhaji ataupun berumrah, semua menjadi tanggung jawab Allah. Kalau ia dipanggil ( meninggal dunia ) maka ia dimasukkan surga, dan apabila ia dikembalikan ke tanah airnya, maka ia kembali dengan membawa pahala yang besar dan membawa ghanima / keuntungan yang banyak " ( Hadits riwayat Juraij dengan sanad hasan dari Jabir r.a. ).
 2. " Shalat ( Do'a / Ibadah apapun juga ) di Masjidku ini ( Nabawi di Madinah ), lebih utama 1.000 ( seribu ) kali daripada di Mesjid-Mesjid lain, kecuali Masjidil Harom ( di Mekkah ). Shalat ( Do'a / Ibadah apapun juga ) di Masjidil Harom, lebih utama 100.000 ( seratus ribu ) kali daripada di Masjid-Masjid yang lainnya ( Hadits riwayat Bukhari Muslim dari Abi Hurairah r.a dan riwayat Imam Ahmad dari Jabir r.a.).
 3. " Setiap harinya Allah swt. menurunkan 120 Rahmat pagi para pengunjung Baitullaahil Harom ( Ka'bah ), 60 Rahmat diberikan kepada mereka yang TAWAF mengelilingi Ka'bah, 40 Rahmat diberikan kepada orang yang Shalat diahadapan Ka'bah, 20 Rahmat diberikan kepada orang yang memandangi Ka'bah " ( Hadits dengan sanad hasan, riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas r.a. ).
 4. " Multazam adalah tempat yang mustajab ( mudah dikabulkan ) bagi yang berdoa disana kepada Allah. Barangsiapa dari hamba Allah berdo'a disana pasti dikabulkan oleh Allah " ( Ibnu Abbas berkata : Demi Allah, sejak aku mendengar sabda Nabi ini, maka aku pergunakan kesempatan untuk berdo'a di Multazam, dan do'aku pasti dikabulkan ).
 5. " Allah mewakilkan 70 malaikat di Rukun Yamani. Barang siapa yang berdo'a : Ya Allah, aku mohon kepadamu ampunan dan kesejahteraan didunia dan diakherat, Ya Allah anugerahilah kami kebaikan didunia dan diakherat, hindarkanlah kami dari siksa neraka, maka malaikat mendoakan : " AMIN ". ( Hadits riwayat Ibnu Majah dari Abi Hurairah r.a ).
 6. " Sesungguhnya didepan pintu Hijir Ismail ada malaikat yang senantiasa berdo'a untuk orang-orang yang memasuki Hijir Ismail dan shalat dua rakaat didalamnya, malaikat berdoa : ' semoga engkau mendapatkan ampunan dari Allah atas semua dosa-dosamu yang lampau, dan semoga lebih baik amalmu'. Dan pada pintu yang lain ada malaikat yang senantiasa menjaga Ka'bah sejak Ka'bah didirikan dan selalu berdoa bagi orang yang shalat didalamnya : ' Semoga engkau mendapatkan rahmat dari Allah apabila kamu sebagai ummat Muhammad yang bertaqwa ' ( Ali r.a. berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda kepada Abi Huraira r.a ).
 7. " Shalatlah disini ( di Hijir Ismail ) bila engkau ingin shalat didalam Ka'bah, sesungguhnya tempat ini adalah bagian dari Ka'bah " ( Hadits dari Siti Aisyah r.a ).
Mengenai PUASA RAMADHAN :
 1. " Baramgsiapa mendapatkan Ramadhan di Mekkah, kemudian ia berpuasa dan berdiam disana semampunya, maka ia ditulis laksana 100.000 bulan Ramadhan lainnya, setiap harinya ia ditulis berpahala laksana memerdekakan hamba sahaya, setiap siangnya seakan ia menyediakan 2 ekor kuda untuk berperang di jalan Allah / fisbiilillaah dan setiap malamnya adalah kebaikan " ( Hadits Ibnu Majah dari Ibnu Abbas r.a. ).
 2. " Melaksanakan ibadah Ramadhan di Mekkah itu lebih baik dari 1.000 Ramadhan ditempat selain Mekkah " ( Hadist riwayat Ibnu Bazzar dari Ibnu Umar r.a ).
Shalat di Masjid Nabawi dan Ziarah ke Makam Rasulullah saw. :
 1. " Barang siapa yang shalat di Mesjidku 40 x shalat dan tidak pernah tertinggal satu shalatpun, maka ia ditulis Allah ( ditetapkan ) menjadi orang yang selamat dari api neraka dan dari semua azab serta dihapus dari dirinya sifat-sifat orang munafik " ( Hadits riwayat Imam Ahmad, Imam Tabrani dengan sanad yang shahih dari Annas bin Malik r.a. ).
 2. " Barang siapa diantara umat islam mengucapkan salam kepadaku dikuburku, Allah pasti mengembalikan ruhku untuk menjawab salam orang tersebut " ( Hadits Riwayat Imam Ahmad, Abu dawud dan Ibnu Umar r.a ).
 3. " Barang siapa berziarah ke kuburku, maka ia pasti mendapatkan syafaatku " ( Hadits riwayat At Tabrani dari Ibnu Umar r.a. ).
 4. " Antara rumahku dan mimbarku adalah bahagian dari PERTAMANAN SURGA dan mimbarku berdiri diatas TELAGAKU ( Telaga Kautsar )-> Hadits riwayat Bukhari dari Abi Hurairah r.a.
Tentang Air zam-zam yang berkaromah :
 1. " Sebaik-baik air dimuka bumi ini adalah Air Zam-Zam. Ia makanan bagi yan ingin kenyang, dan obat bagi orang yang berobat " ( Hadits riwayat Tabrani dan Ibnu Hibban dari Ibnu Abbas r.a. ).
 2. " Air zamzam itu menjadi kehendak yang meminumnya " ( Hadits riwayat Ibnu Majah, Musnad Ahmad dan Baihaqi ).
 3. " Apabila kamu meminumnya karena ingin sembuh, maka Allah akan menyembuhkan, apabila karena ingin minta perlindungan kepada Allah, maka kamu akan mendapat perlindungan dari Alah dan apabila karena ingin lepas dari dahagamu, maka Allah akan menghilangkan dahagamu " ( Hadits Imam Hakim ).
Umrahnya Rasulullah saw. :
 1. Rasulullah saw. berumrah 4 kali, yaitu : " Yang pertama Umrah dari Hudaibiyyah, kedua Umrah dari Qadha, ketiga Umrah dari Ji'ranah dan yang empat Umrah berikut Haji " ( Hadits riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas r.a ).
Dan masih banyak lagi hadits-hadits lain yang menerangkan tentang melimpah ruahnya Rahmat & Karunia Kemahaan Allah bagi hambanya yang berkunjung ke Ka'bah Baitullaahil Harom, tergantung pada kemauan dan usaha si hamba untuk menggapai dan meraihnya.

Berdasar hadits tersebut, maka sudah seyogyanyalah bagi setiap orang yang Umrah maupun Haji, harus pandai-pandai memanfaatkan KERAHMANAN & KERAHIMAN ALLAH yang disediakan melimpah ruah bagi hambanya yang berkunjung ke Ka'bah Baitullahil Harom.

Pergunakanlah akal fikiran yang sehat untuk mengusahakan : " Ibadah apa saja yang dapat dan sebaiknya harus dilakukan oleh orang yang berkunjung ke Baitullaahil Harom, agar dapat menggapai dan meraih sebanyak mungkin Rahmat - Barokah dan Karunia Allah yang memang sengaja disediakan bagi orang yang mengunjungi Ka'bah ".

Beberapa Ibadah Khusus yang seharusnya dapat dilakukan oleh orang yang berkunjung ke Baitullaahil Harom baik dalam rangka ber Umrah ataupun ber Haji, yang diantaranya :
 • Ibadah apa sajakah yang dapat dilakukan oleh orang yang UmraH & Haji selama di Masjid Harom dihadapan Ka'bah yang nilai ibadahnya disisi Allah 100.000 x lebih utama daripada jika ibadah itu dikerjakan ditempat lain ???
 • Ibadah dan Ucara Ritual Keagamaan apa saja yang dapat dilakukan oleh orang yang Umrah & Hajinya bersama Keluarga ( Suami / Istri dan Ayah / Bunda ) ????!!!
 • Upaya untuk meningkatkan KAROMAHnya " Air zam-zam ", dengan membawa serta saat Tawaf dan Sa'i maupun ketika Wukuf ( bagi yang haji ) --> TAWAF, SA'I dan WUKUF sambil membawa " Air zam-zam ".
 • Mengerjakan Ibadah saya istilahkan dengan sebutan " IBADAH SAPU JAGAD ", yaitu ibadah agar dapat meraih semua " Barokah - Rahmat dan Karunia " yang Allah swt. turunkan selama seharian penuh di Masjid Harom ???!!!
 • Meng-qodlo shalat wajib yang 5 waktu, yang banyak tertinggal mulai dari aqil-baligh ???!!!
 • Mengerjakan Shalat wajib 5 waktu, yang pahalanya lebih utama daripada mengerjakan shalat wajib berturut-turut selama lebih dari 276 tahun, SUBHANALLAH !!!
 • Mendo'akan keluarga yang telah meninggal dunia, agar Allah membebas kan dari siksa kubur dan alam kuburnya menjadi terang benderang seperti Pertamanan Surga hingga hari kiamat nanti, dengan mengerjakan SHALAT HADIAH dan bacaan Al Qur'an ( Al Fateha, An-Naas, Falaq ), Do'a dan Zikir bagi si mayit dalam keadaan SUJUD di hadapan Ka'bah Baitullaahil Harom, SUBHANALLAH !!!
 • Mendo'akan diri sendiri dan Keluarga yang ditanah air.
 • Dan masih banyak lagi perbuatan ibadah yang berpahala 100.000 x yang harus dimanfaatkan oleh stiap orang yang Umrah & Haji.
Mudah-mudahan apa yang saya sajikan ini, dapat diterima dengan lapang dada oleh semua orang yang membacanya, terutama bagi mereka yang akan Umrah & Haji, teriring do'a semoga Allah memberikan Taufiq HidayahNya kepada mereka, sehingga dapat meraih dan menggapai sebanyak mungkin Karmah - Barokah - Rahmat dan Karunia yang sengaja dilimpa ruahkan di Masjid Harom dihadapan Ka'bah Baitullaahil Harom oleh Allah swt., amin.

Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, dan tulisan ini hanya bagi mereka yang berkenan dan yang yakin saja atas buah fikiran saya, bukan untuk diperdebatkan.

Jika ada yang tidak benar dan kurang baik, maka itu tersebab kekurangan dan kebodohan saya sendiri ( H. Roy Hilman Gatot ) yang telah berani-beraninya menulis tentang hal ini, namun jika ada kebaikannya, maka itu semua hanya karena izin, karunia dan ridho Allah semata.

Wallaahul muwaffiq ila aqwamith thorieq,
Wassalamu'alaikum wr.wbr.
H. Roy Hilman Gatot
Mantan : KBIH / Ketua Kloter Haji / Pembimbing Ibadah Haji Kloter

NB. : Saya siap membantu dan datang kerumah, jika ada teman yang membutuhkan bimbingan Ibadahnya baik untuk Umrah ataupun Haji --> Hubungi SMS di No. 0813 8629 8610.-----------

Tersedia BUKU Panduan : " UMRAH dan HIKMAHnya ", berisikan :
 • Pengenalan tentang Masjid Harom - Ka'bah - Hijir Ismail, dlsb.nya.
 • Talbiah - Rukun, Wajib dan Sunnah Umrah.
 • Ihram - Tawaf dan Sa'i.
 • Manasik Tawaf dan Sa'i.
 • Ziarah-ziarah di Mekkah dan Madinah.
 • TIPS IBADAH-IBADAH KHUSUS seperti : Umrah bersama Keluarga, Mendoakan Keluarga yang sudah meninggal dunia, Meng-qodlo Shalat Wajib yang 5 waktu, Meningkatkan Karomahnya Air zam-zam, Air zam-zam dibawa Tawaf, Ibadah Sapu Jagad, Tawaf Hajat Khusus, Umrah, Tawaf dan Sa'i dalam Diagram.
Buku ini perlu dimiliki oleh setiap orang yang akan UMRAH, kirim seikhlasnya pengganti ongkos cetak buku dan pengganti ongkos kirim TIKI JNE - ke Rek. BCA No. 273.1415066 A/N. Roy Hilman Gatot, SMS alamat jelas anda ke hp No. 0813 8629 8610 / 0818 0653 2466.-------------


Tidak ada komentar:

Posting Komentar